Demofilm Pedagoger

Se vad Tyra kan göra för er verksamhet!

Kommunikation

Hur man:

- Lägger till och redigerar en händelse
- Hittar ett barns kontaktuppgifter
- Uppdaterar barnens lådor
- Hittar kontaktuppgifter till personer inom verksamheten

Dokumentation

Hur man:

- Gör ett inlägg i barnets portfolio
- Skapar och redigerar ett blogginlägg

Närvarokoll

Hur man:

- Checkar in ett barn
- Checkar ut ett barn
- Räknar in närvarande barn
- Ser vilka barn som är sjukanmälda
- Ser vilka barn som kommer under kommande veckor

Demofilm Föräldrar

Se hur Tyra kan hjälpa dig få en inblick i dina barns vardag

Kommunikation

Hur man:

- Tar del av händelser
- Använder barnets låda
- Tar kontakt med förskolan
- Använder sig av klasslistan
- Hanterar sina kontaktuppgifter
- Redigerar sina barns inställningar

Dokumentation

Hur man:

- Tar del av förskolans blogg
- Följer sitt barns utveckling

Närvaro

Hur man:

- Checkar in sitt barn
- Checkar ut sitt barn
- Sjukanmäler och friskanmäler sitt barn
- Lägger till barnets tider på förskolan